Vidste du, at man faktisk kan købe maling online til langt lavere priser, end man kan hos malerbutikkerne rundt om i det ganske land. Grunden til dette er selvfølgelig at internetbutikker sparer meget på at ikke have en fysisk butik, men at de også har en mere direkte konkurrence med konkurrenterne om priser, fordi det ikke der ikke er den geografisk konkurrence, men konkurrerer direkte på priser.

Hvis du vælger at købe maling online, så skal du gøre dig selv den tjeneste at gå ned i den lokale malingsbutik for at se farver osv. Det er en af internetshoppings største ulemper; at man ikke kan tage at føle på det produkt man shopper efter. Derfor bør du se prøver af malingen i en butik, inden du vælger at trykke køb i en online butik.

At købe maling online er ikke meget anderledes end at købe så mange andre varer online. Maling og farver er dog noget meget personligt, hvorfor du bør vide præcis hvilken farve og glans du er ude efter, inden du trykker køb. Det ville være ærgerligt at købe 30 liter af en forkert nuance. Mange ville måske også argumentere for, at det ville være passende at bruge online malingbutikker til at købe samples i. Husk også at få dem til at sende de små mapper med farvelapper i, når du bestiller.