De fleste tænker olie, benzin og kul når de hører ordet energikilder, men der er myriader af andre mindre brugte energiformer. I denne artikel vil vi kigge nærmere på den hastigt populære udnyttelse af sol – nemlig den såkaldte solenergi.

For 20-30 år siden var det kun de færreste, som havde set lyset i solenergi. Dengang var det også langt mindre rentabelt, end det er i dag. Dette har gjort, at det ikke er et særsyn, at en gennemsnits dansker har en eller flere solceller på sin grund eller på anden vis benytter sig af den gratis energi fra solen – og det er tydeligt, at det er en voksende tendens.

Hvorfor skifte til solenergi?

Grundene til at benytte sig af solenergi er mange og tit forskellige fra person til person. Hvor når vælger det udelukkende grundet miljøhensyn, så er der måske andre, som kan se fordelen i at benytte denne energikilde fordi den hverken løber tør eller pludselig stiger i pris. Der er nemlig ingen som ejer solen, og dermed er der heller ikke nogen der kan kræve penge, fordi du gør brug af den. Det selvsamme er tilfældet med bølge- og vindenergi. Dog anses solens stråler som det eneste reelle bud på en vedvarende energikilde, som giver mening for privatpersoner at have. Det er nemlig langt fra nemt at få lov til at installere en vindmølle eller lignede.

Fremtiden ser særdeles lys ud for solenergi, som næsten den eneste energikilde. Bølgeenergi er nemlig i en tilstand hvor det knapt nok giver mening og vindmøller gennemgår for tiden en tendens hvor det irritere den brede befolkning. De larmer for meget og ødelægger enhver naturlig udsigt.

Vil du derfor gerne gøre noget for miljøet og/eller sikre dig en energikilde som ikke pludselig stiger i pris efter magthavernes forgodtbefindende, så klik her og se hvor billigt du kan komme i gang med solenergi.