På Granhøjen kan man opnå et længerevarende botilbud, hvis man er en person med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er tre forskellige længerevarende botilbud, alt afhængig af, hvilken problematik man har. Fælles for alle boligerne er, at de er lyse og venlige, så beboerne har størst mulig chance for at finde sig godt til rette. Det betyder alt, når man er psykisk eller fysisk belastet.

Med et længevarende botilbud kommer der ro på beboeren, og vedkommende kan fokusere på at forbedre sin tilstand og knytte venskaber med andre beboere. Noget der kan være svært, hvis man bor alene i en lejlighed f.eks. På Granhøjen har beboerne så pludselig nogle medbeboere, som er i samme situation som  dem selv. Det gør, at de ikke føler sig lige så anderledes, som de måske plejede at føle sig.

Hvis man er pårørende til et menneske med en psykisk eller fysisk lidelse, så vil de fleste bekymre sig meget om denne person. Hvis man vælger at få personen ind i et forløb med et længerevarende botilbud, så ved man, at man har gjort noget godt for vedkommende. De fleste vil opleve, hvordan beboeren udvikler sig stille og roligt, og den ro der hersker ved at være i et længerevarende botilbud vil smitte af på beboeren.

Når man er psykisk eller fysisk syg, så er det svært at overskue en helt almindelig dagligdag – ja for nogen er det helt umuligt. Så er det jo betryggende at vide, at beboerne på Granhøjen bliver mere trygge af at være der, og at der er pasningsmuligheder til langt de fleste typer af beboere.

Selvfølgelig er der ingen mirakler, der sker på den første uge, men mindre kan også gøre det. Og der er plads til mirakler – de tager bare lidt længere tid at skabe, men med et længerevarende botilbud giver man i hvert fald beboeren de bedste muligheder for at kunne skabe deres egne små mirakler i hverdagen.