Traditionelt har homoseksuelle par kun kunnet blive forældre på én måde, og det var ved at vælge adoption. Nu har videnskaben dog gjort det muligt for lesbiske kvinder at lade sig inseminere med donorsperm og dermed blive biologiske forældre til et barn.

Selvom et barn undfanget ved en insemination stadig kun vil kunne bære det genetiske arvemateriale fra den ene af sine forældre, foretrækker mange lesbiske stadig denne mulighed frem for alternativet, som er adoption. Det læner sig nemlig tættere op ad drømmen om ”kernefamilien”, der typisk består af et traditionelt heteroseksuelt par og dettes biologiske barn eller børn.

Ligesom ved insemination af enlige kvinder vil det lesbiske par dog stå overfor den kendsgerning, at deres barn sandsynligvis aldrig vil komme til at kende sin far og dermed ingen viden har om halvdelen af sit genetiske ophav. Langt de fleste donorer, hvis sæd benyttes til insemination af såvel enlige som lesbiske, vælger nemlig at forblive anonyme.

Det er dog ikke så forskelligt fra adoption, hvor det adopterede barn i mange tilfælde hverken vil kunne tilegne sig viden om sin biologiske mor eller far. Der kan derfor argumenteres for, at man ved insemination af lesbiske i højere grad tager hensyn til barnets tarv, idet barnet får mulighed for i det mindste at have kendskab til den ene halvdel af sit biologiske forældrepar.

Hertil kommer, at den lesbiske kvinde, som vælger at lade sig inseminere, på trods af sin seksuelle orientering får mulighed for at videregive sit genetiske arvemateriale til sit barn. Det betyder blandt andet, at et barn undfanget ved insemination vil ligne sin mor. Denne fordel findes ikke ved adoption, idet et barn altid vil ligne sine biologiske forældre hvad angår både ansigtstræk og kropsbygning.