stairs-1234198-639x424Der kan være flere grunde til at der opstår fugt i ens kælder. I det følgende vil nogen af de mest almindelige og typiske årsager til fugt i kælderen blive opridset, men det skal siges at det sagtens kan skyldes andre grunde, der ikke bliver nævnt. Står du med en fugtig kælder, er det derfor klogest at tage kontakt til en fagmand, som kan hjælpe dig af med problemet. Og tag gerne kontakt hurtigst muligt, såfremt du skulle stå med en fugtig kælder, da det er et problem man skal tage alvorligt og hurtigt kan løbe op i mange penge og ressourcer at slippe af med igen.

Først og fremmest skal det klargøres, at mange fugtige kældre befinder sig i huse, der er bygget fra før 1950. Dette skyldes at kældrene dengang havde et andet formål end i dag, og at isoleringsmaterialerne ikke havde den samme kvalitetsstandard, hvilket i det hele taget gør sig gældende for mange af byggematerialerne til nutidens huse. Med tidens udvikling har det derfor medført, at der stilles højere krav til kælderens funktionsdygtighed, der derved, kort fortalt, har medført en forhøjet risiko for en fugtig kælder.

Men hvorfor bliver kælderen så fugtig? I forlængelse af ovenstående kan det det som sagt skyldes at kælderen bliver brugt til et andet formål, end hvad der oprindeligt var tiltænkt. Nogen gode eksempler, der især ses i vor tid, er at kælderen bliver brugt som vaskerum, hvor tørring af tøj på et tøjstativ er en af de store syndere. Tøjet er vådt og fugtigt, når det bliver hængt op, der derved udsender en masse damp og fugt, som sætter sig i kældervæggene. Dette udgør dog kun den ene halvdel af problemet med en fugtig kælder, da fugt i sig selv ikke er noget problem. Så længe at man husker regelmæssigt udluftning, eller ventilation, som nogle ville kalde det. Fugt har nemlig den egenskab, at det kan ophobe sig, og hvis det får lov til at opsamle sig i væggene og gulvet, danner det til sidst svamp – også kendt som skimmelsvamp.

Andre årsager til en fugtig kælder kan ligge i de omkringliggende arealer. Man skal jo huske på, at en kælder ligger under jordens overflade, hvilket betyder at kældervæggene- og gulvet er omringet af fugtig jord, hvor der ikke trænger meget luft igennem. Derudover bliver jorden selvfølgelig også påvirket af al den regnvand der kommer, så hvis du bor et sted, hvor det ofte regner, som f.eks. Danmark, betyder det at jorden er meget fugtig, der i sidste ende kan resultere i en fugtig kælder.

En sidste årsag til en fugtig kælder, kan også findes i sammenhæng med utætte afløbsrør og/eller vandrør. I mange huse, og andre boliger, ses det, at disse rør er placeret langs kældervægge, og hvis der bare er en enkelt revne eller sprække i dette rør, medfører det at kældervæggen bliver udsat for høje koncentrationer af vand på det samme vægpunkt, hvilket mindsker væggens ydre modstandskraft og i sidste ende skaber fugt indvendigt.

Som en sidste note skal det siges, at begynder der at opstå skimmelsvamp, som resultat af en fugtig kælder, er det ved at være på tide, at man tager problemet alvorligt. Ikke bare for omkostningernes skyld (jo længere tid man udskyder at gøre noget ved en fugtig kælder, jo dyrere bliver det), men i endnu højere grad for helbredets skyld. Skimmelsvamp kan medføre flere sygdomslignende symptomer, som f.eks. hovedpine, åndedrætsbesvær, allergi og meget mere.

Hvordan opdager man fugt i kælderen?

Spørgsmålet s er så, hvordan opdager man en fugtig kælder? Hvor skimmelsvamp er ret tydeligt at opdage, er det en lidt anden sag med fugt. Først og fremmest skal man tjekke afløbene for revner, og om der er nogen steder på de ydre kældervægge, hvor der er en risiko for at vandet ikke kommer hurtigt nok væk. Dernæst er nogen af de mest almindelige, men ikke udelukkende, tegn på en fugtig kælder, at puds og malingen skaller af, samt at kasser og andet materiale er vådt/fugtigt.

Det bedste råd er derfor at holde regelmæssigt øje med nogle af disse tegn i kælderen, og/eller besøge en fagmand for at få flere råd samt et grundigt tjek af kælderen. I sidste ende, vil det helt sikkert betale sig.