Et boligkøb er en af de store beslutninger i livet. Særligt hvis det er første gang. Hvis I har besluttet jer for at investere i fast ejendom, er der mange ting at være obs på. Det er en lang proces, og det hjælper altid at være godt forberedt. En af måderne at forberede sig på er ved at få et overblik over hele boligprocessen og herigennem gøre dit forarbejde til hvert af punkterne. Dansk Boligforsikring hjælper her med en let gennemgang.

En af de første ting, der skal på plads, er økonomien. Inden I skal til et fysisk møde med banken, skal I have forberedt nogle ting og sendt dokumenter afsted. I skal typisk sende seneste lønsedler, årsopgørelse, skatteoplysninger, oversigt over formue og gæld og budget. I budgettet skal I liste alle de udgifter og indkomster, der hver måned er på kontoen. På den måde finder I frem til rådighedsbeløbet, som siger noget om, hvordan I også skal kunne sidde i den fremtidige bolig. Hvis I har friværdi i en nuværende lejlighed, er dette også en vigtig faktor.

Banken bruger disse oplysninger til at vurdere, hvor meget I kan låne for. Gældsfaktoren findes ved at tage husstandens samlede gæld og dividere med husstandens indkomst per år (før skat). Det er forskelligt, hvor stor faktoren må være. Men jo mere opsparing/formue, I har, jo højere faktor vil banken typisk også acceptere. Dansk Boligforsikring anbefaler selvfølgelig, at man ikke sætter sig i en urealistisk dyr situation, hvor udgifterne per måned viser sig at være for høje i den nye bolig.

Efterfølgende processer

Når først økonomien er på plads, bliver det meget nemmere at målrette sin boligsøgning. Nu kan I sortere boligerne fra, som I ikke har råd til og koncentrere jer om dem, som I ved er realistiske. Herefter gælder det bare om at finde drømmeboligen. Det er vigtigt at være obs på de omkostninger, der er forbundet med et huskøb. Nogle af punkterne går igen i et lejlighedskøb. Det er nemlig ikke bare kontantprisen på en bolig, man skal være obs på. Man skal også være opmærksom på alle de udgifter, der er forbundet med købet. Skøde, optagelse af lån, istandsættelse etc.

En af de punkter, I også skal huske inden indflytning er boligforsikringer. Ejerskifteforsikring og husforsikring skal nemlig være tegnet før overtagelse, før de er gyldige. Det er derfor vigtigt at være ude i god tid og undersøge mulighederne hos de forskellige forsikringsselskab. Dansk Boligforsikring er en af udbyderne af ejerskifteforsikring, og de kan sagtens se fornuften i at indhente tilbud flere steder fra. Det giver nemlig et godt indblik i, hvad prisniveauet er. Derudover bør forsikringsbetingelser selvfølgelig også studeres ned til mindste detajle. Det virker måske uoverskueligt, men det er essentielt i forhold til at forstå, hvad boligforsikringen egentlig indebærer.