I Fensmark – en lille bydel nær Næstved – finder man opholdsstedet Holmegaardshuset. Holmegaardshuset huser både familier, gravide, småbørn og unge. Lige meget hvilken målgruppe, der er tale om, er fokus at støtte og hjælpe på den rigtige måde, således at der gives plads til udvikling. Det er meget forskelligt, hvad målene kan være – det afhænger både, om der er tale om en hel familie, om et barn, eller en gravid. Det afhænger også af, hvad udgangspunktet er. De ting, som nogle mennesker finder helt basale og naturlige, kan være svært for andre at kapere. En ting som at børste tænder for eksempel. Naturligt for de fleste, men det er noget, som udsatte af den ene eller anden årsag har svært ved at inkorporere i deres rutiner. Et mål eller delmål på Holmegaardshuset kan derfor sagtens bestå i at opbygge rutiner, som er med til at udvikle barnet eller familien i den rigtige retning.

Nærmiljøet og trygge rammer

Holmegaardshusets placering nær naturrige områder er en oplagt mulighed for terapi. Og nærmiljøet bruges da også aktivt i behandlingen, som et supplement til hverdagen i huset. Naturen har den evne, at den kan virke terapeutisk. Den giver plads til refleksion, og den giver ro. Ro kan være en mangelvare for eksempelvis unge, som befinder sig i en krise. Derfor bruges de naturlige omgivelser meget til at understøtte og opbygge trygge ramme for beboerne på Holmegaardshuset.

Familierne, der kommer, er ofte selv ofre for svigt på den ene eller anden måde. Og både hvad det angår familier eller børn og unge, så er der et stort fokus fra personalets side om at opbygge tryghed. Tryghed er vigtigt for alle børns udvikling, og det er noget, de måske har manglet i deres opvækst indtil videre. En vigtig del af arbejdet ligger således også i at lære forældrene at tyde børnenes signaler bedre. Det kan være, at signalerne om tryghed, ikke opfanges af forældrene. Det er netop her, at fagpersonalet går ind og støtter og hjælper forældrene, så de lærer at udvikle disse evner selv.

Medarbejdere på Holmegaardshuset brænder for at hjælpe beboerne

På Holmegaardshuset går man meget op i, at personalet er dygtige til de, de laver. Derfor er efteruddannelse også en fast del af arbejdet. Medarbejderne kommer hver især med forskellige kompetencer og uddannelser, som alle er med til at understøtte arbejdet med familier og børn på hver sin måde. Der er behov for en masse forskellige kompetencer, når man har med så forskellige problemstillinger og børn at gøre. Og de mange kompetencer er med til at belyse udfordringerne i et større perspektiv.

Medarbejderne på Holmegaardshuset er meget dedikeret og yder en stor indsats for, at beboerne skal føle sig trygge og godt behandlet under opholdet. De går meget op i, at der arbejdes med realistiske mål, så beboerne også selv oplever glæden ved at mærke succeser.