Forskringer udgør en vigtig del af vores samfund. Det er et redskab, som vi kan tilkøbe for at skabe større sikkerhed i hverdagen. Hvor nogle – og mere liberale – lande har implementeret forsikringer som løsning i eksempelvis sundhedssektoren, har vi i Danmark et mere fast sikkerhedsnet. Vi har dog stadig forsikringer på rigtig mange områder, blandt andet boligområdet. Her kan der nævnes husforsikring, indboforsikring, sælgeransvarsforsikring og ejerskifteforsikring. Dette indlæg vil handle om sidstnævnte. For hvordan var det nu lige, ejerskifteforsikringen opstod?

Det hele startede med huseftersynsordningen, som trådte i kraft i 90’erne. Før huseftersynsordningen havde sælger et ansvar på en tiårig periode efter et boligsalg. Hvis der dukkede skjulte skader op i boligen, som var til stede, da køber flyttede ind, var det altså sælger, der stod tilbage som den ansvarlige. Det kunne gå hen og bliv rigtig dyrt, da udbedringen ofte er dyr. Man så derfor et behov for at lave en ordning, der ville stille både køber og sælger i en bedre position. Med huseftersynsordningen kom også tilstandsrapporten. En rapport, hvori køber kunne få et overblik over, hvilke fejl og mangler huset indeholdte. Hvis sælger benyttede huseftersynsordningen, kunne køber tilkøbe en ejerskifteforsikring. Og det var netop sådan, at ejerskifteforsikringen opstod. Hvis køber valgte at tegne forsikringen, ville personen være dækket ind, hvis der blev opdaget skjulte skader. Sælger ville ligeledes være frataget for sit sædvanlige ansvar.

Hvad kan ejerskifteforsikringen bruges til?

I takt med at ejerskifteforsikringen blev indført, blev det mere trygt for både sælger og køber at komme igennem en bolighandel. Ejerskifteforsikringen og huseftersynsordningen er siden indførelsen blevet revurderet flere gange. De problemer, der har været, er løbende blevet korrigeret ved hjælp af ekstra tilføjelser til ejerskifteforsikringen. Eksempelvis er elinstallationsrapporten blevet en del af huseftersynsordningen. Ligeledes er punktet med sælgers forpligtelse om at betale halvdelen af forsikringspræmien. Dette blev indført i sin tid, da man oplevede, at der ikke var nok købere, som tog imod tilbuddet om ejerskifteforsikringen.

Men hvorfor er det egentlig så relevant for en køber at tegne en ejerskifteforsikring? Forsikringen tegnes i enten et alment forsikringsselskab eller i et boligforsikringsselskab og bruges som sagt til at dække de skjulte skader, der bliver opdaget i huset. Der er tale om skader, som befinder sig i området, der er blevet undersøgt i forbindelse med tilstandsrapporten, men altså har været tilstrækkelige skjult til at blive opdaget. I og med at det er skjulte skader, kan beløbet for udbedring også ofte blive meget højt. En ejerskifteforsikring kan derfor bruges som middel til at opnå større sikkerhed i forbindelse med køb af fast ejendom.