Mange har hørt om EMS systemer, men hvad betyder det egentlig? EMS står for expense management solution, og er en webbaseret løsning, der kan håndtere alle virksomheden transaktioner automatisk. Det er altså en løsning, som kan spare virksomheder for en masse tid, da de ikke længere skal registrere det hele manuelt.

En expense management solution kan hjælpe virksomheder med at øge produktiviteten og samtidig minimere transaktionsomkostningerne, da det hele fungere meget gnidningsfrit og let. Løsningen kan tilpasse den enkelte virksomhed, så det bliver så fleksibelt og intuitivt som muligt. Det drejer sig om, at medarbejderne skal bruge så lidt tid som muligt, når der skal laves rapporter af de samlede transaktioner. En expense management solution kan også sættes op til, at man hurtigt kan sende en transaktionsrapport videre til godkendelse hos f.eks. den nærmeste chef. Chefen kan dernæst godkende rapporten i systemet, som dernæst gemmer den i f.eks. virksomheden ERP system.

Idet det er en webbaseret løsning, kan man tilgang en expense management solution fra enhver computer, hvilket betyder, at man ikke nødvendigvis behøves at sidde på arbejdet, når der skal laves eller godkendes opgørelser. Det hele er tilgængeligt, når man logger ind i systemet. På den måde giver man også medarbejderne mulighed for selv at godkende sine omkostninger, så chefen ikke skal holde styr på alle mindre udgifter. Det bliver meget mindre tidskrævende at lave udgiftsopgørelser i en expense management solution, og den tid, man sparer, kan derved anvendes mere konstruktivt.

Systemet er så intuitiv lavet, at størstedelen af alle e-transaktioner automatisk identificeres og organiseres efter udgiftstype. Det betyder bl.a., at udgifter fra samme kreditkort placeres samlet, så man ikke skal lede flere steder. En expense management solution letter en ellers meget tung proces.