Forandringsprocesser er svære og kræver et stort forarbejde. Virksomheder der står over for en forandring, vil gerne at det foregå bedst muligt og med mest effektivitet, derfor tydeliggøre de deres vision, så medarbejderne kan skabe et billede i deres hoved af ”det nye” sammen med dig -ledelsen. Forandringsprocesser balancer ofte mellem et ønske om at udvikle, og for nogen afvikle. Skal de forudgående forandringsprocesser opfattes som konstruktive, er det vigtigt at ledere står som stabile vejledere og beslutningstagere. Anerkendelsen fremmer tilliden til virksomheden, og naturlig skepsis skal behandles og bruges konstruktivt.

Hvorfor er forandringsprocesser så svære?
Ifølge professorer Hal Gregersen og J. Stewart Black slår fire ud af fem forsøg på organisationsændringer fejl. Hvis virksomheden skal lykkes med sine forandringsprocesser, skal medarbejderne være med på idéen. Medarbejderne skal ændre deres måde at tænke og arbejde på, først derefter kan forandringen finde sted. Mennesket er bygget til at være modstander af forandringer, det sker rent instinktivt. Vi vil helst blive ved med at gøre det vi kender og gentage de succeser vi kender, det ved vi virker.

Blændet af vane
Gregersen og Black peger i deres bog på at vi som menneske har nogle psykiske barriere, som helt per automatik blokerer for forandringer. Failure to see, evnen til at se behovet for nytænkning. Hvis vi ikke kan se behovet, kan vi ikke forstå behovet. Når virksomheder står overfor at implementere en forandring i organisationen, eller arbejdsrutiner, er det derfor vigtigt at skabe den brændende platform, som Kotter refererer til. Synliggør nødvendigheden af forandring for medarbejderne.

forandringsprocesser

Skab en oplevelse af nødvendighed
For at opnå succesfulde forandringsprocesser er det nødvendigt at organisationen skaber en oplevelse af at forandring er nødvendig. Medarbejderne skal se, høre, føle, og selv mærke og være en del af nødvendigheden for forandring. Det er i denne fase at ”det vi kender” bliver optøet, og der etableres et klart billede af hvorfor forandringen er nødvendig. Derigennem får vi skabt accept og opbakning til de kommende forandringsprocesser der skal gennemgås. Ved at have skabt den brændende platform, har virksomheden afsløret det som kritiske nødvendig, og afsløret hvilken kritisk situation virksomheden befinder sig i lige nu, og de konsekvenser der er hvis virksomheden og organisationen ikke er i stand til, eller ikke ønsker, at gennemføre forandringen.

Mal billedet
I forandringsprocesser er det vigtigt med tydelig kommunikation, ikke blot i etablereingen af den brændende platform, men gennem hele forandringsprocessen, for at den skal være succesfuld. Mal tydlige billeder for dine medarbejdere.