Emil Raun og Varda Jobservice er filantropiske væsener, og hvis du skulle være i tvivl om, hvad filantropisk betyder, så betyder det intet mindre end, at du er drevet af velgørenhed og menneskekærlighed.

Emil Raun og Varda Jobservice har altid bestræbt sig på at tænke så meget over deres medmennesker som overhovedet muligt, og hellere for meget velgørenhed end for lidt. Ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice er det den naturligste sag i verden for en socialt ansvarlig socialrådgivende organisation som Varda Jobservice at være filantropiske. Selvfølgelig er Varda Jobservice en forretning, siger Emil Raun, men vi er først og fremmest filantroper. At tjene penge kommer ikke først for os. Medmenneskelighed kommer først for Emil Raun og Varda Jobservice. Filantropi kan også forstås som uegennyttig indstilling og støtte til mindre bemidlede, og det er jo i bund og grund, hvad det hele drejer sig om for Varda Jobservice og Emil Raun. Vi er jo socialrådgivere, og det blev vi for at hjælpe andre mennesker.