Det er de færreste, der hundrede procent ved, hvad deres forsikringer dækker. I og med at forsikringsbetingelserne ofte er meget svære at læse, er det ikke svært at tro på. Kringlede sætninger og juridiske ord er ofte det, man som forbruger skal igennem for at forstå alle betingelserne. Det er nærmest umuligt at kunne dokumentet til fulde, men derfor er det stadig meget godt at have et overblik over, hvad dine forsikringer dækker. Ikke mindst dækning på din ejerskifteforsikring, som volder problemer for nogle.

Ejerskifteforsikringen er kun relevant, hvis du ejer en bolig – eller rettere, hvis du kommer til at eje en bolig inden for nærmeste fremtid. I en sådan situation kan man nemt være urolig for, om boligen nu også er i god stand. Tilstandsrapporten bruges selvfølgelig som et vejledende pejlemærke, men man skal huske, at den netop kun er vejledende. Der kan være større skader, som ligger i konstruktionen og ikke er synlig. I nogle tilfælde vil den byggesagkyndige opdage det, hvis der er nok indikatorer, men der findes også mange eksempler på skjulte skader, der ikke opdages. I sådan et tilfælde er det godt at have en ejerskifteforsikring.

Hvad dækker din ejerskifteforsikring?

Ejerskifteforsikringen dækker de fejl og mangler, som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Det er dog ikke samtlige skader, man blot kan melde til sin ejerskifteforsikring, så det er en god idé at have styr på, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket. Man bør eksempelvis være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker de skader, som er forventeligt i en bolig af pågældende alder. Har du et meget gammelt hus, er der visse skader, som man vil kunne forvente at se.

I udgangspunktet gælder dækningsomfanget på ejerskifteforsikringen alle bygninger på grunden (med mindre der står andet i policen). Det kræver dog, at den byggesagkyndige og den el-kyndige har undersøgt bygningerne, før de er inkluderet. Den dækker heller ikke de anlæg eller installationer, som ligger udenfor huset, og som ikke står i huseftersynet. Forsikringen gælder både aktuelle skader, samt der der giver nærliggende risiko for yderligere skade. Skader kan udgøres af vvs-installationero og el-installationer – der kan også være tale om udbedring af ulovlige installationer.

Hvis en skade skal være dækket af ejerskifteforsikringen, kræves det, at den er opstået forud for udarbejdelse af tilstandsrapporten eller efter, men før at køber har overtaget boligen.